Individuele Re´ntegratie Overeenkomst (IRO)

Wilt u zelf de regie voeren over uw reïntegratie? Dat kan met een Individuele Reïntegratie Overeenkomst, oftewel IRO. Vanaf 1 januari 2004 kunt u zelf een reïntegratiebureau uitzoeken die dit gehele traject samen met u gaat doorlopen. Het UWV mag u niet verplichten om naar een specifiek reïntegratiebureau te gaan, de keuze is geheel aan u om een bureau uit te zoeken waar u zich thuis voelt en de werkwijze bij u past.  

Kom ik in aanmerking voor een IRO?
De basisvoorwaarden voor een individueel reïntegratie traject zijn:
 • U ontvangt minimaal 6 maanden een WW uitkering;
 • U ontvangt (deels) een WAO of WAJONG uitkering;
 • U ontvangt korter dan 6 maanden een WW uitkering, maar bent door het CWI ingedeeld in fase 2, 3 of 4.
Extra mogelijkheden in overleg met uw casemanager/arbeidsdeskundige, o.a.:
 • U ontvangt een ziektewetuitkering via het UWV;
 • U ontvangt korter dan 6 maanden een WW uitkering na een ziektewetuitkering via het UWV;
 • U hebt al een reïntegratietraject doorlopen zonder dat dit geleid heeft tot een (vaste)baan;
 • U bent ontevreden over het reïntegratietraject waar u nu in zit.
 
Individuele Reïntegratie Overeenkomst-Aanvraag
 • Geef bij uw casemanager/arbeidsdeskundige aan dat u een IRO-traject wil volgen.
 • Kies binnen 35 dagen, nadat u hebt aangegeven dat u een IRO-traject wil volgen, een reïntegratiebedrijf uit.
 • Stel samen met het reïntegratiebedrijf een plaatsingsplan op. Dit plan dient u samen met een IRO-aanvraagformulier in bij UWV. Als UWV akkoord is met het plan, start u samen met het reïntegratiebedrijf uw traject naar werk.
 
Wat doet een IRO-bureau?
 • Begeleiding bij de aanvraag van een IRO bij het UWV
 • Hulp bij het opstellen van het plaatsingsplan
 • Aandacht voor de reden van de werkloosheid en de verwachtingen voor de toekomst
 • Informatie over regelgeving en daaruit voortvloeiende verplichtingen en rechten
 • Analyse van sterke kanten en valkuilen in het persoonlijk functioneren
 • Opstellen van een individuele functie en branche-geschiktheidsanalyse
 • Maken van een actieplan voor het realiseren van de nieuwe koers
 • Sollicitatiebegeleiding en sollicitatietraining
 • Begeleiding bij hervatting van de werkzaamheden.
 • Begeleiding bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan
 
Hoe kies ik een bureau dat bij mij past?
Ga een vrijblijvend gesprek aan met verschillende bureaus, maak een afspraak met een consulent(e) met wie u het traject eventueel zou doen. Zet van tevoren uw verwachtingen voor een reïntegratiebedrijf op een rij, en loop die punten een voor een met de consulent(e) door in het gesprek. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen om erachter te komen over het betreffende bureau bij u past: 
 • Wat voor trajecten biedt u zoal?
 • Wat is de aanpak?
 • Hoeveel sessies krijg ik, en zijn deze individueel of groepsgewijs
 • Hoeveel ervaring heeft het bureau met IRO (vraag bijvoorbeeld CV van de consulent)?
 • Wat is uw diagnose voor mij?
 • Wat denkt u dat nodig is om voor mij werk te vinden?
 • Waarom bent u de juiste consulent voor mij?
 • Waarom zijn jullie beter dan een ander bureau?
 • Welke werkzaamheden doen jullie voor mij. En wat moet ik zelf doen?
 
De persoonlijke 'klik' met de consulent is erg belangrijk! U moet hem of haar vertrouwen en zich veilig voelen. De gesprekken moeten ook daadkracht en dynamiek hebben. Voldoende vertrouwen en veiligheid om uw kwetsbaarheid te tonen, en voldoende dynamiek en daadkracht zodat er echt wordt gewerkt!
 
 
Wat voor budget is beschikbaar voor mij?
Het UWV stelt maximaal 5.000 euro beschikbaar per IRO-traject, of 7.500 euro indien u kunt aantonen dat u een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dit geldt als u bijvoorbeeld geen of onvoldoende opleiding hebt gevolgd of omdat u al erg lang uit het arbeidsproces bent.
 
De inhoud van een IRO: (verschillend per bureau)
 1. Intake en plaatsingsplan
  • Kennismakingsgesprek met reïntegratieconsulent
  • Opstellen plaatsingsplan
  • Beroepskeuzeonderzoeken
 2. Bemiddeling
  • Zoeken naar passende vacatures door reïntegratiespecialist
  • Actieve werving door uzelf
  • Intensieve begeleiding en bekrachtiging  
 3. Plaatsing en nazorg
  • Zorgvuldige begeleiding plaatsingsproces
  • Regelmatig contact tussen u, de reïntegratiespecialist en de nieuwe werkgever
Ontevreden over huidige reïntegratietraject?
Bent u ontevreden over uw huidige reïntegratiebedrijf? Dien dan een klacht in bij het reïntegratiebedrijf EN het UWV, en beargumenteer waarom u ontevreden bent over dit reïntegratiebedrijf en deze reïntegratieconsulent slecht vindt.
 
Het stoppen met een traject dat u als onbevredigend ervaart is uw recht. U moet gemotiveerd aandringen op beëindiging van het contact met uw huidige bureau en in zee gaan met het bureau en de consulent die u beter bevallen. Ook hier geldt: oriënteer u eerst op een nieuw bureau en laat dit bureau u helpen bij de verwezenlijking van uw keuze.
 
Uw rechten en plichten bij een IRO
U hebt het recht op:
 • Indienen van een klacht over het reïntegratiebedrijf.
 • Bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Op duidelijk informatie en heldere uitleg.
 • Inzage geregistreerde gegevens.
 
Uw plichten zijn:
 • Te verschijnen bij een oproep van het reïntegratiebedrijf.
 • Naar uw beste vermogen inspannen voor een goed resultaat.
 • Een juist aanbod voor werk niet afslaan.
 • Inkomsten doorgeven aan UWV.
 
De IRO-Checklist

Waarop moet u letten als u een reïntegratietraject ingaat.

Het reïntegratiebureau…
… houdt voldoende contact
… maakt regelmatig afspraken voor u
… zoekt een baan/vacatures voor u
… bezorgt u een baan
… werkt efficiënt
… komt professioneel over
… is duidelijk in haar communicatie
… is klantgericht
… is mensgericht
… heeft deskundigheid in huis
… heeft een netwerk wat gebruikt kan worden
… maakt een uitgebreid plan met het aantal sessies

Uw consulent(e)…
… doet een assessment test met mij, waardoor mijn zelfinzicht verbetert
… doet een beroepskeuzetest met mij
… heeft een juiste klik met mij
… begrijpt mij
… heeft ervaring met werkloosheid
… helpt u ontdekken wat u wilt, wie u bent en wat u kunt
… helpt om te focussen
… houdt rekening met de korte en lange termijn belangen
… helpt mij beter te solliciteren
… plaatst dingen in perspectief
… heeft het juiste denkniveau voor mij
… heeft de juiste levenservaring
… vertelt waar de beste marktkansen liggen
… vertelt wat het beste bij mij past
… leert me mezelf beter kennen
… komt met onverwachte beroepen en mogelijkheden voor mij
… introduceert mij in een nieuw en belangrijk netwerk
… heeft kennis van wet en regelgeving
… komt gemaakte beloftes na

Het traject…
… er is een traject gemaakt waarin wordt nagegaan wat ik nou echt wil en wat bij mij past
… er is een plan van aanpak voor de reïntegratie
… u heeft de inspraak in het plan van aanpak van reïntegratie
… er wordt focus aangebracht in het plan van aanpak van reïntegratie
… uw wensen ten aanzien van alle aspecten rond werk worden duidelijk gemaakt
… uw presentatie wordt verbeterd
… uw zoektocht wordt begeleid en gestimuleerd
… er is nazorg nadat u een baan hebt gevonden en aanvaard