Disclaimer

IROAdvies.nl hecht grote waarde aan uw privacy

IROadvies.nl zal bij het gebruik van de verworven persoonsgegevens altijd de toepasselijke wet- en regelgeving naleven. U hoeft zich zo geen zorgen te maken over de manier waarop IROadvies.nl met de persoonsgegevens omgaat, die u ons online toevertrouwd.
 

Uw persoonsgegevens

IROadvies.nl verzameld uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het betreft hier met name uw adresgegevens, telefoonnummer en uw mailadres. U als bezoeker kunt zelf beslissen of dat u uw persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken of niet.
 
Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u de website van IROadvies.nl bezoekt, is het nodig om bepaalde informatie te verzamelen om een goede verbinding tot stand te brengen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Het is voor IROadvies.nl niet mogelijk om aan de hand van uw IP-adres uw persoonsgegevens te achterhalen.
 

Bescherming persoongegevens

IROadvies.nl heeft interne maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze procedures voldoen aan de gestelde beleidsnormen.  U heeft ten allen tijde het recht om aan IROadvies.nl te vragen welke persoonsgegevens door IROadvies.nl zijn opgeslagen. Wanneer er een wijziging plaats vindt in uw persoonsgegevens kunt u IROadvies.nl verzoeken deze wijzigingen door te voeren in uw bestaande gegevens.
 
Wanneer u van mening bent dat IROadvies.nl onrechtmatig gebruik maakt van uw persoonsgegevens, kunt u zich te allen tijde richten tot IROadvies.nl, per mail of per post. IROadvies.nl zal dan zo spoedig mogelijk contact met op nemen voor het verhelpen van uw bezwaren.
 
Uw gegevens zullen niet doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden en zullen uitsluitend gebruikt worden voor de diensten waar u specifiek om gevraagd heeft!
 

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy statement van IROAdvies.nl / NextJob, kunt u een e-mail sturen naar info@nextjob.nl. Eén van onze medewerkers helpt u dan zo spoedig mogelijk verder bij het beantwoorden van uw vragen en verstrekken van extra informatie inzake de activiteiten van NextJob. IROadvies.nl is een initiatief van NextJob B.V. te Soest.
 
Wilt u meehelpen het succes van IROadvies.nl uit te breiden? Wij waarderen het als u een link plaatst op uw website naar www.iroadvies.nl of uw positieve ervaringen verder vertelt.