De commissie wil dat werkgevers de ontslagen medewerkers een jaar lang helpen bij het vinden van een andere baan.

De positie van de werknemer op de arbeidsmarkt zou in dat jaar verbeterd moeten worden door scholing.

Al die tijd moet het salaris van de ontslagen werknemer wel moeten doorbetaald. Tegenover dit alles staat dat de werknemer verplicht is om mee te werken aan het vinden van een nieuwe baan.

Tegelijkertijd moet de duur van de werkloosheidsuitkering, die 70 procent van het laatstverdiende loon garandeert, beperkt worden tot drie maanden.

Wil iemand een langduriger uitkering, dan moet hij of zij zich daarvoor kunnen verzekeren via bijvoorbeeld een levensloopregeling.

De commissie werd eind vorig jaar ingesteld door het kabinet om met nieuwe ideeën te komen voor de herinrichting van de arbeidsverhoudingen, nadat een politieke discussie over het wel of niet versoepen van het ontslagrecht vastliep.

De commissie wordt geleid door Peter Bakker, de bestuursvoorzitter van postbedrijf TNT.